• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 417 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Anders Løland; Er fem prøver nok? Usikkerhet ved prøvetaking 2015. Faglig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Legal and Ethical Issues: Ethics coordination 2014. Faglig foredrag

Lothar Fritsch; Management of Privacy Risks in Information Systems 2014. Faglig foredrag

Gunnhildur Högnadóttir Steinbakk; Statistisk bearbeiding av inngangsdata og resultater, samt litt om trafikkmodeller 2014. Faglig foredrag

Wolfgang Leister; Nils Damm Christophersen; INF5780 - Open source, open collaboration and innovation - Høst 2014 2014. Faglig foredrag

Ingunn Fride Tvete; Trine Bjørner; Tor Skomedal; Bruk av benzodiazepiner og risikofaktorer for overforbruk 2014. Faglig foredrag

Kjersti Aas; Praktiske eksempler på bruk av copulas 2014. Faglig foredrag

Wolfgang Leister; Ingvar Tjøstheim; Göran Kurt Joryd; Overview of the VisitorEngagement Project 2014. Faglig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming: brukermedvirkning og IKT , 2014. Faglig foredrag

Thordis Linda Thorarinsdottir; A robust flood estimation framework for Norway 2014. Faglig foredrag

Thordis Linda Thorarinsdottir; FlomQ - A robust flood estimation framework for Norway 2014. Faglig foredrag

Thordis Linda Thorarinsdottir; FlomQ - flomberegningsprosjekt 2014. Faglig foredrag

Wolfgang Leister; Ingvar Tjøstheim; Trenton Schulz; VisitorEngagement Assessments at Engineerium - first results 2014. Faglig foredrag

Göran Kurt Joryd; Ingvar Tjøstheim; Andreas Larssen; Wolfgang Leister; Presentasjon av VisitorEngagement Prosjektet 2014. Faglig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Universell utforming av dokumenter 2014. Faglig foredrag

Kristin Skeide Fuglerud; Introduction to research at NR 2014. Faglig foredrag

Wolfgang Leister; The MOSKUS project: self-management for arthritis patients 2014. Faglig foredrag