• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 2362 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Gunn Skogseth; Håvard Hegna; Jon Ølnes; Otto Anshus; Hilde Hamnes; Katalogtjenester basert på internasjonale standarder. Rapport fra forprosjektet Yggdrasil 1988. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Magne Aldrin; Prognoser for ligningsutfallet 1988. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Petter Abrahamsen; Erik Bølviken; Jon Helgeland; Geir Storvik; Kan en computer inndele en brønn i sedimentære facies uten å anvende andre data enn logger? 1988. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Petter Abrahamsen; Vidar Berteig; Kjetil B. Halvorsen; Henning Omre; Simulations of hydrocarbon pore volume for Smørbukk south 1988. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Erik Holbæk-Hanssen; Hans Koren; Vurdering av dokumenthåndteringsprodukter fra 6 norske bedrifter 1988. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Michael Gritzman; Jan Heim; Brukergrensesnitt for integrerte systemer 1988. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Michael Gritzman; Ole Hanseth; Arne Johan Pape; Egenutvikling eller kjøp av standard-system 1988. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rolf Clemetsen; Henning Omre; Rune Solberg; SISABOSA version 3.0 - User guide and technical documentation 1988. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Håvard Hegna; Terje Grimstad; Pål Spilling; Dan Grimstad; Jon Ryen; SATNET measurements summer and fall 1987 1988. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Dag Belsnes; Terje Grimstad; Lasse Kirkerud; Hanne Larsen; Gunn Skogseth; Tools for the construction of distributed systems 1988. Rapport

Utgiver Ukjent
Utgiver Norsk Regnesentral

Erik Bølviken; Jon Helgeland; Geir Storvik; Erling Siring; Dirk van der Wel; Statistical permeability from wireline logs by switching and Markov regime models 1988. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Vidar Keul; Kari Thoresen; Systemutvikling - Kompetanse - Organisering 1987. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Terje Grimstad; Håvard Hegna; Eva Mjøvik; Datanett for Ullevål sykehus 1987. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral