Publikasjoner

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 6730 publikasjoner funnet
  • Utgiver
Utgiver Norsk Regnesentral

Gunnar Johansen; Håvard Hegna; Evaluering av Statistisk Sentralbyrås lokalnett 1992. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Henning Omre; Lars Holden; Rune Asgeir Madsen; Petter F. Mostad; Kristin Lucie Munthe; HAVANA - fault modelling 1992. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Turid Follestad; André Teigland; The NSPACE statistical package. Preliminary version 0.1 1992. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Gisle Hannemyr; Hanne Larsen; Multipost referansemodell 1992. Rapport

Utgiver Ukjent

Magne Aldrin; Anne Randi Syversveen; André Teigland; The NMODEL statistical package. Preliminary version 0.1 1992. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Petter Abrahamsen; Rolf Clemetsen; Thore Egeland; Einar Hatlebakk; Anders Kluge; et al. DepCon. Version 2.0. User guide. Adapted from on-line help system 1992. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Lars Holden; Oddvar Lia; A tensor estimator for homogenization of absolute permeability Transport in Porous Media, vol. 8, pp. 37 46 10 , (ISSN 0169-3913 1573-1634 ), 1992. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Springer

Rune Solberg; Monitoring soil erosion in agricultural fields by ERS-1 SAR Ukjent, 1992. Vitenskapelig artikkel

Helge Holden; Lars Holden; A review of stochastic methods applied to petroleum reservoir evaluation 1991. Vitenskapelig foredrag

J. O. Aasen; Trond H. Høye; A. C. MacDonald; A. O. Grindheim; Torgrim Jacobsen; et al. Stochastic heterogeneity models of thin, laterally continuous North Sea sandstones and their influence on simulated reservoir performance, SPE 22696 1991. Vitenskapelig foredrag

Erik Bølviken; Jon Helgeland; Geir Olve Storvik; Jon Helgeland; Stochastic regime models and wireline log data 1991. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Effective properties 1991. Vitenskapelig foredrag

Ivar Solheim; Samfunnsinformatikk 1991. Rapport

Line Eikvil; Torfinn Taxt; Knut Moen; A fast adaptive method for binarization of document images Ukjent, 1991. Vitenskapelig artikkel

Line Eikvil; Torfinn Taxt; Simultaneous recognition of class and rotation angle of raster symbols Ukjent, vol. 1, pp. 461 468 8 , 1991. Vitenskapelig artikkel

Line Eikvil; Torfinn Taxt; Knut Moen; An adaptive method for binarization of grey level images Ukjent, 1991. Vitenskapelig artikkel

Torfinn Taxt; Katrine Weisteen; Classification of handwritten vector symbols using elliptic Fourier descriptors 1991. Vitenskapelig foredrag