Publikasjoner

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 6730 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Magne Aldrin; Rolf Volden; Frank Westad; Brukermanual for prognosesystem for ligningsutfallet 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Michael Gritzman; Jan Heim; Fagfeltet menneske-maskin samspill ved NR 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Petter Abrahamsen; Henning Omre; Oddvar Lia; Stochastic models for seismic depth conversion of geological horizons 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Lars Holden; SAND 91 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Line Eikvil; Katrine Weisteen; Segmentering i raster ved bruk av elliptiske Fourier deskriptorer 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Katrine Weisteen; Forelesninger i IN105 grunnkurs i programmering 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Geir-Harald Strand; An inductive approach to remote sensing of forest 1990. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Some problems related to conservation laws and front tracking (ISSN 82-539-0324-3 ), 1990. Doktorgradsavhandling

Utgiver Norsk Regnesentral

Lars Holden; Jan Høiberg; Oddvar Lia; An estimator for the effective permeability 1990. Vitenskapelig foredrag

Gisle Hannemyr; Dag Belsnes; Hanne Larsen; Birger Møller-Pedersen; A Reference model for health care information processing and communication, and its implementation in ODA (ISSN 82-539-0328-6 ), 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Nils Lid Hjort; Lars Holden; Henning Omre; Modelling sedimentary facies by Markov random fields 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hans Koren; Automated digitizing of maps 1990. Vitenskapelig foredrag

Alister MacDonald; Trond H. Høye; Lars Holden; Geir Storvik; Kjetil B. Halvorsen; et al. Stochastic flow unit modelling of a North Sea coastal-deltaic reservoir 1990. Vitenskapelig foredrag

Hans Koren; Scanning og mønstergjenkjenning på kart 1990. Vitenskapelig foredrag

Rune Solberg; Margaret Giffen; Sonja Fiskum; Detection of urban areas by interference filtering Ukjent, vol. III, pp. 1995 1998 4 , 1990. Vitenskapelig artikkel

Katrine Weisteen; Om OSI-modellen og applikasjonslaget 1990. Vitenskapelig foredrag

Håvard Hegna; Tutorial: Directory overview 1990. Vitenskapelig foredrag

Magne Tommy Aldrin; Erik Bølviken; Siktforhold på Stikkvannskollen, Hurum 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral