Publikasjoner

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 6730 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Magne Aldrin; Nonlinear canonical regression 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Katrine Weisteen; Dan Wøien; Comment to the ISO DIS 10030 text about masks 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Lars Holden; Oddvar Lia; Knut Sølna; The variability of the absolute permeability 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Hilde Lovett; Katrine Weisteen; Siri Moe Jensen; Kjell Åge Bringsrud; Terje Grimstad; et al. En innføring i applikasjonslaget i OSI-modellen 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Lars Holden; Håkon Tjelmeland; MOHERES - a program system for simulation of reservoir properties 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Lars Holden; Oddvar Lia; Henning Omre; Skalaendringer i absolutt permeabilitet - noen simulerte eksempler 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Lars Holden; SAND 90 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Hans-Fredrik Berg; Jan Heim; Yngve Lindsjørn; Brukervennlig informasjonssystem for NorEnergi 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Lars Holden; Aslak Tveito; A triangular model for three-phase flow 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Jan Heim; Jonn Skretting; Michael Gritzman; MYZAK - et dokumenthåndteringssystem som understøtter samarbeid og saksbehandling 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Katrine Weisteen; Forelesninger på IN105 - Grunnkurs i programmering 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Helge Holden; Lars Holden; Nils Henrik Risebro; Some qualitative properties of 2x2 systems of conservation laws of mixed type 1989. Vitenskapelig foredrag