Publikasjoner

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 6720 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Håvard Hegna; Jonn Skretting; Brukergrensesnitt i KAT-500 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Thore Egeland; Lars Holden; Rolf Volden; TOMMELITEN ALPHA. Data analysis and simulation 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Jørn Braa; Tron Espeli; Jan Heim; Ivar Solheim; Evaluering av DOP. Database for offenlige publikasjoner 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Terje Grimstad; Gisle Hannemyr; Håvard Hegna; Jan Heim; Jonn Skretting; et al. Valg av hardware og software-strategi i Statens Forurensningstilsyn (SFT). Samling av anbefalinger 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Arne Grønlund; Rune Solberg; SATELITTOVERVÅKING. Forsøk med kartlegging av høstpløying fra satellitt. Jordforsk-rapport (ISSN 82-7467-016-7 ), 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Lars Holden; Oddvar Lia; Scaling of lognormal permeability using simulations 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Magne Aldrin; Rolf Volden; Frank Westad; Brukermanual for prognosesystem for ligningsutfallet 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Michael Gritzman; Jan Heim; Fagfeltet menneske-maskin samspill ved NR 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Petter Abrahamsen; Henning Omre; Oddvar Lia; Stochastic models for seismic depth conversion of geological horizons 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Lars Holden; SAND 91 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Line Eikvil; Katrine Weisteen; Segmentering i raster ved bruk av elliptiske Fourier deskriptorer 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Katrine Weisteen; Forelesninger i IN105 grunnkurs i programmering 1991. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Geir-Harald Strand; An inductive approach to remote sensing of forest 1990. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Some problems related to conservation laws and front tracking (ISSN 82-539-0324-3 ), 1990. Doktorgradsavhandling

Utgiver Norsk Regnesentral

Lars Holden; Jan Høiberg; Oddvar Lia; An estimator for the effective permeability 1990. Vitenskapelig foredrag