Publikasjoner

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 6730 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Tron Espeli; Jan Heim; Erling Maartmann-Moe; Ivar Solheim; Elektronisk informasjon fra staten til publikum Ukjent, 1990. Fagartikkel

Lars Holden; On the strict hyperbolicity of the Buckley-Leverett equations for three-phase flow SIAM Journal on Applied Mathematics, vol. 50, pp. 667 682 16 , (ISSN 0036-1399 1095-712X ), 1990. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Society for Industrial and Applied Mathematics

Lars Holden; Raphael Høegh-Krohn; A class of N non-linear hyperbolic conservation laws Journal of Differential Equations, vol. 84, pp. 73 99 27 , (ISSN 0022-0396 1090-2732 ), 1990. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Academic Press

Rune Solberg; Margaret Christine Robb Giffen; Sonja Irene Fiskum; Semi-automatic revision of topographic maps Ukjent, 1990. Vitenskapelig artikkel

Torfinn Taxt; Nils Lid Hjort; Line Eikvil; Recognition of handwritten symbols Ukjent, vol. 23, pp. 1155 1166 12 , 1990. Populærvitenskapelig artikkel

Lars Holden; Geir Storvik; Development of DESIRE modelling tool 1990. Vitenskapelig foredrag

Jon Ølnes; Terje Grimstad; Gunnar Johansen; Arne Litleré; Katrine Weisteen; Interworking between ISO connection-less and connection-oriented networks through use of ISO TR 10172 (ISSN 82-539-0333-2 ), 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Håvard Hegna; Yggdrasil katalogsystem : sluttrapport (ISSN 82-539-0329-4 ), 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Line Eikvil; Hans Koren; Automatisk avlesing av målebrev 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral
Utgiver Norsk Regnesentral

Gisle Hannemyr; Hanne Larsen; Erik Lillevold; Geir Ivarsøy; ODA på CeBIT'90 1990. Rapport

Utgiver Ukjent
Utgiver Norsk Regnesentral

Magne Aldrin; Hans Viggo Sæbø; Klimadata for Norge - bruk av noen statistiske teknikker 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Magne Aldrin; Erik Bølviken; Siktforhold på Stikkvannskollen, Hurum 1990. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral