Publikasjoner

  • Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 6627 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Torfinn Taxt; Line Eikvil; Nils Lid Hjort; Statistical classification using mixures of multinormal densities Ukjent, 1989. Vitenskapelig artikkel

Lars Holden; Jan Ole Aasen; Jon Solseth; Kjetil B. Halvorsen; Henning Omre; Construction and use of a stochastic reservoir model 1989. Vitenskapelig foredrag

Erik Holbæk-Hanssen; Rune Solberg; Torfinn Taxt; Utvalgte emner i bildeanalyse 1989. Rapport

Petter Abrahamsen; Kjetil B. Halvorsen; Prediksjon av tilstedeværende hydrokarbonvolum 1989. Vitenskapelig foredrag

Håvard Hegna; Noen erfaringer med elektronisk post i PC-nett 1989. Vitenskapelig foredrag

Margaret Robb; Rolf Clemetsen; Michael Gritzman; Gisle Hannemyr; Jan Heim; et al. Integrated EDP-tools for municipal planning Ukjent, vol. 2, pp. 465 477 13 , 1989. Vitenskapelig artikkel

Håvard Hegna; Søkelys på elektronisk post 1989. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Helge Holden; Nils Henrik Risebro; A note on 2x2 systems of hyperbolic conservation laws 1989. Vitenskapelig foredrag

Lars Holden; Petroleumsrelatert forskning på Norsk Regnesentral 1989. Vitenskapelig foredrag

Magne Aldrin; Eivind Damsleth; Hans Viggo Sæbø; Time series analysis of unequally spaced observations - with applications to copper contamination of the river Gaula in Central Norway Environmental Monitoring & Assessment, vol. 12, pp. 227 243 17 , (ISSN 0167-6369 1573-2959 ), doi: https://doi.org/10.1007/BF00394231 , 1989. Vitenskapelig artikkel

Helge Holden; Lars Holden; On the Riemann problem for a prototype of a mixed type conservation law II Contemporary Mathematics, vol. 100, pp. 331 367 37 , (ISSN 0271-4132 1098-3627 ), 1989. Vitenskapelig artikkel

Magne Aldrin; Eivind Damsleth; Forecasting non-seasonal time series with missing observations Journal of Forecasting, vol. 8, pp. 97 116 20 , (ISSN 0277-6693 1099-131X ), doi: https://doi.org/10.1002/for.3980080204 , 1989. Vitenskapelig artikkel

Hanne Larsen; Gisle Hannemyr; Ole Hanseth; Jon Kummen; Erik Lillevold; et al. MIA 3.2 - Multimedia Prototype System (ISSN 82-539-0321-9 ), 1989. Rapport

Utgiver Ukjent

Petter Abrahamsen; Kjetil B. Halvorsen; Henning Omre; Analyse av stackinghastighetsdata med hovedvekt på bestemmelse av usikkerhet - forprosjekt 1989. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Rolf Clemetsen; Lars Holden; Henning Omre; Rune Solberg; FLUREMO - User guide and technical documentation. Ver. 1.1 1989. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral