Publications:

157 publications found

Publication

Year

Category

2021

Vitenskapelig artikkel

2014

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

2011

Vitenskapelig artikkel

2011

Article feature

2010

Vitenskapelig artikkel

2009

Vitenskapelig foredrag

2006

Vitenskapelig artikkel

2006

Reader opinion

2005

Lecture popular

2004

Vitenskapelig artikkel

2003

Vitenskapelig foredrag

2003

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie

2002

Vitenskapelig foredrag

2000

Vitenskapelig foredrag

2000

Vitenskapelig artikkel

1999

Vitenskapelig foredrag